Nieuws

Veel interesse in kelderloos bouwen bij opendag Kets

Gepubliceerd op
28 mei 2013

Tijdens de open dag van deelnemer Kets uit Toldijk van praktijknetwerk De Kelder te boven op 12 april 2013 waren veel melkveehouders geïnteresseerd in dit stalsysteem.

 “Vooral omdat het kostenplaatje aanzienlijk goedkoper uitvalt, zet dit veel potentiële bouwers aan het denken”, verklaart DLV adviseur en netwerkbegeleider Sander Woestenenk de interesse. Er waren ruim 1500 bezoekers naar de open dag gekomen, bestaande uit een gemêleerd gezelschap van zowel melkveehouders als burgers.

Economisch interessant

Veel bezoekers werden getrokken door de poster waar de kostenverdeling van kelderloos bouwen versus onderkelderd bouwen weergegeven werd. “Iedereen in een oriënterende bouw fase wordt wel aan het denken gezet als kelderloos bouwen €40,- per m2 goedkoper uitvalt”, beargumenteerd Woestenenk. Het grootste verschil in bouwkosten wordt bepaald door de onderbouw. Bij kelderloos bouwen kan hierop 15 tot 30% bespaard worden.

Boven en onderbouw

“Veel burgers gaven ons te kennen het een mooie stal te vinden, prima passend in het landschap. Opvallend genoeg hebben we niets over omvang of grootte van de stal gehoord, terwijl er toch zo’n 180 melkkoeien in kunnen,” vertelt de DLV adviseur.

Ook waren er tijdens de open dag veel vragen vanuit melkveehouders over het funderingsbed. Bij de meeste melkveestallen doet de mestkelder namelijk meteen dienst als fundering voor de stal. De kelder is de stabiele ondergrond voor de bovenbouw. Bij een kelderloze stal zal het zandbed de fundering moeten vormen. “Daarom wordt vaak de teeltlaag afgegraven, om zo een goed verdicht zandbed/puinbed neer te leggen die de bovenbouw kan ondersteunen”, aldus netwerkbegeleider Woestenenk.

Vloertype

Ook waren veel melkveehouders gecharmeerd van de dichte vloer in combinatie met zand in de boxen. Het zand leverde echter ook veel vragen op. “Wij hebben met een andere stal uit het netwerk al ruim een jaar ervaring met dezelfde combinatie. Beide zijn zeer te spreken over het dier- en welzijns aspect voor hun koeien”, aldus Woestenenk. Het zandmanagement heeft in deze ervaringsperiode nog geen problemen opgeleverd.

Meer informatie:

  • Poster van kelderloos bouwen.
  • Flyer met alle conclusies van het netwerk De kelder te boven.