Nieuws

Veehouder verstookt ruim € 200 diesel per ha in 2012

Gepubliceerd op
10 mei 2012

Waar kunnen we in de veehouderij een efficiëntieslag maken om de stijgende post van brandstofkosten een halt toe te roepen? Dat is de vraag van het pas gestarte netwerk Het nieuwe rijden in de veehouderij. Gemiddeld gebruikt men nu al bijna 200 liter diesel per hectare op jaarbasis. Dit is inclusief verricht loonwerk. Ofwel bij de huidige prijzen ca. € 220,- per hectare in 2012 voor bedrijven in west Nederland.

De deelnemers uit het praktijknetwerk zijn vooral op zoek naar methoden om te kunnen besparen op het brandstofverbruik. Echter wel met die aanvulling erbij dat ze de efficiƫntie niet willen vergeten en bij bepaalde werkzaamheden de capaciteit zo optimaal mogelijk willen houden. Reden voor de bezuiniging is dat brandstofkosten de laatste jaren fors aan het oplopen zijn. Kijken we naar de brandstofprijzen dan zijn deze vanaf 2009 continue gestegen. Ook de landbouw ontkomt hier niet aan. Betaalde men begin 2009 nog ca. 70 eurocent per liter rode diesel, nu is dit inmiddels ruim een euro. Ofwel een stijging in kosten van 30 % in 3 jaar tijd.

Om meer inzicht in het verbruik te krijgen is er begonnen met een eerste verkenning. Het netwerk is ook naarstig op zoek naar kengetallen om hier meer inhoud aan te kunnen geven.
Om inzicht te krijgen in besparingsmethoden gaan we ons eerst verdiepen in de cijfers van de individuele deelnemers. Daarnaast worden de trekkers van de deelnemers getest op brandstofverbruik (zie foto van een trekker voor de waterrem) om een goed inzicht te krijgen in het huidige verbruik. Komend groeiseizoen worden er ook metingen verricht bij veldwerkzaamheden. Als we dit weten kunnen we in ieder geval vervolgstappen zetten om gericht aan de slag te gaan en meer inzicht te krijgen.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.