Nieuws

Themamiddag faalkosten en winstkansen bij de jongveeopfok

Gepubliceerd op
6 mei 2013

De jongveeopfok vormt één van de grootste kostenposten op een melkveebedrijf. Desondanks wordt het belang van de jongveeopfok in de praktijk nogal eens onderschat. De afgelopen jaren hebben Wageningen UR, DLV en de faculteit Diergeneeskunde gewerkt aan het project ‘Faalkosten en winstkansen in de jongveeopfok’.

Op donderdag 20 juni wordt een themamiddag gehouden voor adviseurs, dierenartsen, onderwijs, onderzoekers en veehouders. Wil je deze themamiddag bijwonen, meld je aan bij Gina Kuiper.

Tijdens de themamiddag worden de actuele inzichten over voeding en groei van jongvee getoond. Niet alleen vanuit het onderzoek, maar ook middels ervaringen uit de praktijk. Bovendien zullen vertegenwoordigers vanuit de mengvoerindustrie hun visie op de jongveeopfok geven.

Vervolgens zal de economie van de jongveeopfok aan de orde komen, met onder meer een toelichting over het rekenprogramma JONKOS, om zelf de kosten in te schatten. De belangrijkste faalkosten en de winstkansen zullen besproken worden en de belangrijkste aandachtspunten bij de gezondheid van jongvee.

Het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel en uitgevoerd door een samenwerkingsverband van DLV, Wageningen UR Livestock Research, leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen University en de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht.