Nieuws

Thee zetten in de veenweidebodem

Gepubliceerd op
15 juli 2013

In het Praktijknetwerk 'Goed bodembeheer op veen boert beter' zijn bij de verschillende deelnemers theezakjes van Groene thee en Rooibosthee in de grond gegraven. Hiermee wordt gebruik gemaakt van een methode ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht om op een simpele manier een uitspraak te doen over de afbraak van organische stof.


Door gebruik te maken van de makkelijk-afbreekbare Groene thee en moeilijk afbreekbare Rooibosthee kan een afbraakcurve van organische stof bepaald worden. Iedereen kan dit op zijn eigen percelen doen en invullen op een website www.decolab.org. De deelnemers van het Praktijknetwerk houden op de percelen met deze theezakjes de graslandopbrengst bij en dit willen we later koppelen aan de afbraak van organische stof gemeten met de theezakjes.

Meer informatie netwerkbegeleiders Nick van Eekeren (N.vanEekeren@Louisbolk.nl) en Bert Philipsen (bert.philpsen@wur.nl)

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.