Nieuws

Succesvolle groeiers doen het op alle onderdelen beter

Gepubliceerd op
23 april 2012

Bedrijven die groei combineren met een hoger inkomen en een hogere reserveringscapaciteit, realiseren dat door tijdens en na de groei zowel de toegerekende als de niet-toegerekende kosten laag te houden.

Ook nemen ze minder schuld op voor iedere kg melk die ze groeien. Dat zijn enkele conclusies uit de analyse van de verschillen tussen de meest en minst succesvolle groeiers. Dit wordt onderzocht binnen het project ‘Groeien in rendement’, waarbij wordt nagegaan hoe de resultaten zich ontwikkelen van melkveebedrijven die in de afgelopen 10 jaar zijn gegroeid. Het vakblad Veeteelt volgt de resultaten van het project op de voet en doet regelmatig verslag. Lees hier het gehele artikel.