Nieuws

Strooiselkosten vrijloopstal ruim 1 cent per kg melk

Gepubliceerd op
6 februari 2013

De deelnemers van het praktijknetwerk Gebruikers vrijloopstallen zijn jaarlijks ruim 1 eurocent per kg melk kwijt aan strooisel. Dat blijkt uit een onderzoek van het netwerk.

De strooiselkosten van de 12 bedrijven die deelnemen aan het netwerk lopen sterk uiteen. De ene melkveehouder is 2,5 eurocent per kg melk kwijt, terwijl een andere melkveehouder slechts 0,6 eurocent per kg melk aan strooisel spendeert in de vrijloopstal. Daarbij bestaat er weinig verschil tussen de strooiselsoorten compost en houtsnippers.

Bart Naalden voerde het onderzoek uit in het kader van zijn studie aan de Agrarische Hogeschool in Den Bosch. Het valt hem op dat vooral gebruikers van houtsnippers baat hebben bij een grotere totale oppervlakte per koe, dan is het strooiselverbruik per koe lager. Dat heeft alles te maken met het composteringsproces in de stalbodem.
Bij een grotere beschikbare oppervlakte per dier, blijft de houtsnipperbodem droger en is bijstrooien minder vaak nodig. In een vloer van compost is dat anders. Daar moet sowieso regelmatig bijgestrooid worden om de bodem droog te houden in de winterperiode. Bij een grotere oppervlakte per koe hoeft er minder per m2 bijgestrooid te worden maar per koe is het verbruik gelijk. Bij de vrijloopstallen met roosters achter het voerhek is het verbruik de helft ten opzichte van de vrijloopstallen zonder roostervloer. De helft van de mest valt dan in de mestkelder en niet in het ligbed. De grootte van de roostervloer is niet van belang, zo blijkt uit het onderzoek van Naalden. De komende tijd wil het netwerk onder ander bekijken hoe het strooiselverbruik is te verlagen.

Ook zijn de strooiselkosten van de vrijloopstal vergeleken met die van een ligboxenstal en in onderstaande tabel weergegeven.


Verbruik/koe €/koe €ct/kg melk
vrijloopstal met compostbodem 7 ton 70 0,9
vrijloopstal met houtsnippers 15 m3 100 1,2
ligboxenstal met zaagsel 0,65 m3 30 0,4
diepstrooiselbox met zaagsel 3,6 m3 87 1,1
diepstrooiselbox met vaste mestfractie 4 m3 56 0,7

Spreiding in verbruik en prijs is bij alle systemen groot


Meer informatie bij Bram den Hollander.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.