Nieuws

Standweiden past het best bij robotmelken

Gepubliceerd op
28 mei 2013

Op De Marke combineren de koeien robotmelken met standweiden. Standweiden zorgt voor rust in de koppel en dat is bij robotmelken heel belangrijk, zo luidt de achterliggende gedachte.

De ervaring bij omweiden is dat de koeien de eerste dagen in een nieuw stuk 'vergeten' om zich te laten melken, terwijl ze juist weer veel binnen komen wanneer het gras in zo'n perceel de laatste dagen van beweiden bijna op is. Bij standweiden is de bezoekfrequentie naar de robot regelmatig.

Het standweiden op De Marke gebeurt op blokken grasland van 8 hectare groot, waarbij elke drie weken gewisseld wordt. Daarbij streeft De Marke naar een optimale graslengte tijdens het weiden van 10 centimeter. Wanneer het gras langer wordt, ontstaan er bossen en vreten de koeien het gras niet meer, dat kost productie. Terwijl een kortere graslengte groeipotentie kost omdat het gras dan niet meer voldoende blad heeft om groei te produceren. Bovendien nemen de koeien bij een kortere lengte minder op en daarmee komt de melkproductie onder druk te staan. Elke week gaan de medewerkers van De Marke dan ook met een Farm Walk door het land om de graslengten in de gaten te houden.

Weiden is een basis uitgangspunt voor de Marke, echter als Koeien&Kansen bedrijf streeft het melkveeproefbedrijf ook naar een optimale mineralenbenutting. Dat levert bij weiden een spanningsveld op, zo is de ervaring. De mest die je in de stal opvangt, kan natuurlijk meer efficiƫnt ingezet worden op het moment dat het gewas er behoefte aan heeft en de mineralen dus efficiƫnt benut.

Meer informatie