Nieuws

Sneller omweiden levert winst op

Gepubliceerd op
16 december 2013

Het netwerk Dynamisch Beweiden heeft afgelopen week de balans opgemaakt over het weideseizoen 2013. De kalenders zijn geëvalueerd in drie perioden; voorjaar, zomer en najaar.

Elke peridoe vraagt om andere beslissingen om het graslandgebruik goed te managen.  Bij de evaluatie zijn ook weer acties en aanpassingen benoemd voor 2014.

De belangrijkste ervaringen in 2013 waren: koeien op tijd naar buiten en wekelijks een ronde door het land geeft grip op gras. Als je dat doet, dan zie je beter aankomen wat er gaat gebeuren in het land. Perioden (vooral najaar) wanneer de aandacht verslapt, zie je ook dat het je weer makkelijker ‘overkomt’ en zaken weer net niet zo lopen als je graag zou willen.

Een belangrijke conclusie na 2 jaar Dynamisch Beweiden is dat we steeds meer op kleinere percelen gaan weiden en dat het dan ook beter gaat  ‘lopen’. Meer ‘grazing-pressure’, constantere kwaliteit gras en vooral ook regelmatiger vers gras. Het liefst dagelijks een vers perceel of strook. Maar pas op voor inscharen in te kort gras, voor opbrengst en benutting is het beter niet al te kort in te scharen, een aantal deelnemers concludeert na de evaluatie in ieder geval volgend jaar weer iets zwaarder in te scharen (15-17 cm) ipv 13-15 cm bij omweiden.

De evaluatie is gedaan aan de hand van een checklist, klik hier door. Wellicht is het ook iets voor jou of je studiegroep?