Nieuws

Slepen, beluchten, wassen en eggen beïnvloeden nauwelijks effect van mestflatten

Gepubliceerd op
13 mei 2014

Het slepen, beluchten, wassen of eggen van mestflatten na weiden levert nauwelijks effect op de grasopbrengst en grasopname in de volgende snede. Dat is het resultaat van onderzoek op proefboerderij Zegveld in 2013. Hierbij werden verschillende machines voor het verspreiden van mestflatten getest.

Koeien produceren zo'n 10 mestflatten per dag. Mestflatten na beweiding geven verliezen en een slechte benutting van mest. Slepen zorgt voor meer besmeurd oppervlak en zorgt bij een volgende beweiding voor grotere bossen. In het onderzoek van Amazing Grazing zijn naast de weidesleep ook een weidewasser (met verschillende hoeveelheden water), een wiedeg, een weidebeluchter en een kammensleep naast elkaar getest. Echter geen van deze systemen leverde een positieve of negatieve bijdrage aan de grasopbrengst in de volgende snede. Ook waren er geen verschillen in grasopname van de eerstvolgende snede. Bij de weidewasser met 40m3 (= 4mm) water per hectare was het 'waseffect' beperkt, wellicht is meer lucht- en dus spoeldruk nodig.

Het Louis Bolk Instituut geeft aan dat de afbraak van mestflatten wordt beïnvloed door factoren in het rantsoen en in de weide door de aanwezigheid van wormen en in minder mate insecten. De mestflatten hebben juist een beschermende functie voor wormen, als isolatie tegen hoge temperaturen en droogte. Dit jaar wordt binnen Amazing Grazing verder gekeken naar mogelijk oorzaken van negatieve effecten van mestflatten op grasopname en naar intensiever wassen. Klik hier voor het volledige onderzoeksverslag.