Nieuws

Sensoren kunnen stikstofopname maïs meten

Gepubliceerd op
7 juli 2014

Verbetering van de stikstofbenutting uit dierlijke mest in de maisteelt is het doel van het praktijknetwerk “Betere maisteelt met mest in groeiseizoen”.

In het buitenland wordt daarvoor een aanpak toegepast waarbij de mestgift wordt verdeeld in een basisgift van 20-25 m3 RDM voor of tijdens zaaien en een bijmestgift van 10-20 m3 in het gewas in juni. De hoeveelheid mest wordt daarbij afgestemd op de stikstofopname door het gewas, de nalevering uit de bodem en de gewasbehoefte voor een optimale opbrengst.

Sensortechnieken

DSC_0478.jpg

Daarvoor is op een perceel van veehouder Hardeman in Apeldoorn een demoveld aangelegd, waarop de verschillende methoden van bemesting worden vergeleken. De eerste metingen die zijn uitgevoerd met de Rapidscan, de Yara N-tester, de Spectrum app, vliegtuig spectraal beelden en met plantsapmetingen van nitraatgehalten laten een duidelijke relatie zien tussen mestgift, gewasgroei en stikstofgehalte. Bij grote verschillen zijn de objecten zijn ook deels visueel goed te onderscheiden. Kleinere verschillen zijn niet met het oog, maar wel met sensortechnieken waar te nemen.

Op 23 juni heeft Hardeman mest uitgereden in de bijmestobjecten. Ruime 40 geïnteresseerden waren afgekomen op de informatiemiddag. Komende weken zullen de metingen worden voortgezet. En natuurlijk worden opbrengsten gemeten en vergeleken in september. Bekijk ook de Facebookpagina van het netwerk.