Nieuws

Schimmels doden mogelijk engerlingen

Gepubliceerd op
28 maart 2012

Uit verkennend onderzoek op KTC De Marke blijkt dat met schimmels geïnfecteerde, dode engerlingen (foto) ook levende engerlingen kunnen infecteren, waarna die afsterven. Najaar 2011 had De Marke erg veel last van engerlingen. Mechanische, chemische, fysische (met zout) en biologische (met aaltjes) bestrijding van engerlingen in grasland is in de praktijk om verschillende redenen vrijwel onmogelijk. Wellicht dat een biologische bestrijding met schimmels dus een effectieve oplossing biedt.

Engerlingen zijn de ondergronds levende larven van onder andere de meikever, rozenkever en junikever. Engerlingen vreten aan de wortels van grassen. In de periode juli-september kunnen ze veel schade aanrichten. Maar ook dieren die engerlingen eten kunnen veel schade aanrichten, doordat ze grasland omploegen op zoek naar engerlingen.

Op verzoek van KTC De Marke heeft Maarten Prinsen, student Toegepaste Biologie aan de HAS Den Bosch, onderzoek gedaan naar de mogelijke bestrijding van engerlingen. Tijdens zijn onderzoek stuitte hij op diverse dode en beschimmelde larven. Met deze larven heeft hij vervolgens gekeken of ook levende larven dood gaan als ze hiermee in contact kwamen. En in aantal gevallen was dat zo. Helaas begon de onderzoekperiode te laat in het jaar. Waarschijnlijk was een deel van de larven die schade had aangericht, toen al verdwenen (natuurlijk dood, predatie, kou). Hierdoor kon Maarten niet voldoende engerlingen voor zijn proeven meer vinden. In ieder geval levert dit onderzoek sterke aanwijzingen op voor een meer fundamenteel opgezet vervolgonderzoek.

Download het onderzoekverslag. Beheersing van Engerlingen van Maarten Prinsen.