Netwerk

Samen sterk: Akkerbouw - Veehouderij

Binnen het Praktijknetwerk ‘Samen Sterk’, wordt door de deelnemers gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de akkerbouwer en pluimveehouder Tinus Berkepies, de veehouders Gert-Jan Warringa, Geert Warringa en Henk Berkepies. De bedrijven liggen in het Drentse Nooitgedacht.

Samenwerking biedt kansen voor beide sectoren door het mestbeleid, het GLB en de opbrengsten van het land. Daarbij kunt u denken aan:

 • Akkerbouwers krijgen meer ruimte in het teeltplan door ook het land van veehouders mee te laten rouleren.
 • Veehouders krijgen de mogelijkheid op een goede en voordelige manier hun grasland te vernieuwen; de grondbewerking is gedaan en in het voorjaar kan gezaaid worden.

Aandachtspunten voor een samenwerking zijn:

 • De belangen van de afzonderlijke bedrijven binnen de samenwerking moeten gerespecteerd worden.
 • GLB en mestbeleid kunnen ook de samenwerking bemoeilijken.

In het praktijknetwerk ‘Samen Sterk’ zoeken we naar de optimale mogelijkheden van samenwerking.

Bouwlandplanningsmodel

Voor de samenwerkende bedrijven is een bouwlandplanningsmodel ontwikkeld om te zorgen voor een optimaal bouwplan. De bedrijven kunnen de percelen inbrengen die zij in de samenwerking willen gebruiken. Vervolgens rekent het model het meest ideale teeltplan uit.

Rekenfactoren zijn:

 • de steeds krapper wordende gebruiksnormen binnen het mestbeleid;
 • de aaltjesproblematiek op zandgrond;
 • GLB;
 • derogatie.

Ondernemers gezocht

Voordat we het model breed in gaan zetten, willen we het model bij meerdere bedrijven testen. Bent u geïnteresseerd? Geeft u zich dan op bij Freerk Oudman via f.oudman@dlv.nl. Het streven is een optimaal bouwplan, het uitproberen waard!

Demovelden

Om de mogelijkheden van vanggewassen en verschillende bemestingsmethoden in kaart te brengen en verder uit te diepen zijn binnen het praktijknetwerk een aantal demovelden opgezet:

 • Op twee demovelden wordt de drijfmest bij snijmaïs in de rij gegeven. Binnen dit demoveld wordt tevens gekeken naar effecten van het gebruik van Iseed en Physiostart;
 • Op een demoveld wordt drijfmest in de rij aangelegd voor de teelt van aardappelen;
 • Op twee demovelden zijn verschillende vanggewassen in combinatie met snijmaïs gezaaid.

Doel hierbij is te kijken naar het effect van de vanggewassen op aaltjes en het uitproberen van relatief nieuwe methode van inzaaien van de vanggewassen. Er is gekozen voor twee verschillende soorten gras én verschillend moment van inzaaien van het vanggewas.

 • De Proteira is een rietzwenk gras welke direct tegelijk met de maïs gezaaid wordt.
 • De Intermezzo is een Italiaans raaigras welke gezaaid wordt als de maïs 40-50 cm hoog is en het gewas begint te sluiten.

Voordeel van beide methoden is dat het vanggewas niet meer na de maïsoogst gezaaid hoeft te worden, aangezien de ervaring is dat dit vaak moeizaam gaat vanwege de weersomstandigheden en het uiteindelijke resultaat veel beter kan. Tevens zorgt het zaaien van gras onder maïs voor het verminderen van nitraatuitspoeling en een verhoging van het organisch stofgehalte van de bodem. Op melkveeproefbedrijf De Marke is de uitspoeling van stikstof in de vorm van nitraat hierdoor gehalveerd.

Ervaringen delen

In de loop van het groeiseizoen zal een of meerdere demodagen georganiseerd worden voor de agrarische sector. U kunt dan de demovelden bezoeken en/of meer te weten te komen over samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Door middel van foto’s kunt u het proces (binnenkort) ook volgen.