Nieuws

Robotmelkers discussiëren over cijfers en weidegang

Gepubliceerd op
21 juni 2012

Op 4 juni jl. zijn 12 ondernemers uit het netwerk Klara heeft voorrang bij elkaar geweest om samen de economische cijfers van 2011 te bespreken.

Het zijn allemaal robotmelkers, waarvan ongeveer de helft van de deelnemers weidegang toepast. Zij gaan in de zomer een bezoek brengen aan de oversteekplaats in Voorst.  Het is rustig geweest rondom het netwerk Klara heeft voorrang. De oversteekplaats voor koeien kende een vliegende start.  Ondertussen lopen de koeien weer in de wei en maken ze dagelijks gebruik van de oversteek.

In juli ligt de oversteek er precies een jaar en zal de familie Hupkes en de gemeente en de overige partijen de balans opmaken.  Vanaf dat moment zal er ook meer bekend zijn over het gebruik en de mogelijke aandachtspunten.

Robotmelkers in gesprek

Ondertussen is er een groep met robotmelkers uit Gelderland en Overijssel in Ruurlo bij elkaar geweest.  Zij hebben samen naar hun economische cijfers gekeken, waarbij ze hebben ingezoomd op de kosten bij het gebruik van een robot, zoals energie en  onderhoudskosten.

Ook is er gekeken naar het saldo en zijn er vergelijkingen gemaakt met andere melkrobotgebruikers middels het bedrijfseconomische vergelijkingssysteem 'Melkveemanager' van DLV Rundvee Advies. Niek Groot Wassink had de vertrouwelijke cijfers op een rij gezet, wat leidde tot voldoende input tot interessante discussie ten aanzien van melkopbrengsten, voerkosten, rente  en saldo.

Met name de discussie over onderhoudskosten en energie gaf voldoende stof tot nadenken. Dat gold ook voor de discussie rondom weidegang.  Dit was een interessant item, aangezien er nog wat verwarring bestaat over de toeslag voor weidemelk van FrieslandCampina. Wanneer pas je volledige weidegang toe? Wat is deelweidegang?  De helft van deze groep past weidegang toe in meer of minder mate. Op deze vragen zal binnenkort een antwoord worden gezocht tijdens  een bijeenkomst in Voorst, in samenwerking met Stichting weidegang.