Nieuws

Rendement natuurland valt tegen

Gepubliceerd op
5 december 2013

Het rendement van natuurland varieert tussen € 0 en € 100 per hectare dankzij een eerste snede met voer voor droge koeien en naweiden. Deelnemers uit het praktijknetwerk 'Nieuwe Natuurlijke Business' zetten het rendement van de grasgroei op euro's, exclusief de extra waarde van gezond voer voor droge koeien.

Het PraktijkNetwerk ‘Nieuwe Natuurlijke Business’ is een positieve groep (melk)veehouders die natuurland actief in hun bedrijfsvoering integreert. Zij staan daarin niet alleen, want in de Krimpenerwaard blijft geen hectare natuurland onbenut.

Voor de deelnemers aan het Praktijknetwerk is een positief saldo echter geen uitgemaakte zaak nu zij over het afgelopen jaar het rendement van de grasproductie op natuurland voor hun bedrijf in kaart hebben gebracht.  

Productie van natuurgras als ruwvoer voor droogstaande koeien

Om goed ruwvoer te produceren voor droge koeien hebben de deelnemers het gebruik van de percelen vastgelegd en zijn de geoogste partijen bemonsterd.

1. Kwaliteit van het gras of hooi

Het meeste is geoogst in balen, gewikkeld in plastic. De kwaliteit was zeer matig, maar gelukkig kan de melkveehouder met dit product prima uit de voeten. Voor de droge koeien en het jongvee kan vrij eenvoudig een rantsoen worden samengesteld. Al moet er wel rekening worden gehouden met mineralen en spoorelementen. Voor het melkvee kan dit voer gecombineerd worden met zeer eiwitrijk kuilgras (voorjaar, najaar).

2. Het rendement per hectare

Het beheren van natuurland hoeft geen vetpot te zijn, maar het moet zeker geen geld kosten.

Door de kwaliteit van de oogst te meten en het beweiden te waarderen in euro’s heeft het Praktijknetwerk het rendement berekend van een hectare natuurland (maaien na 15/6, 10 ton vaste mest erop en nadien beweiden). Het saldo varieert tussen € 0,- en € 100,- per ha.  

De opbrengsten worden bepaald door de grasopbrengst, “weidegeld” en benutting van aanvoerruimte mest. De kosten worden voornamelijk bepaald door bewerkingskosten en pacht.

3. Waarde en vermarkting natuurgras als ruwvoer voor droge koeien

Een goed verloop van de droogstand is de basis voor een goed productiejaar. Natuurgras kan gebruikt worden als enkelvoudig (aangevuld met mineralen) volledig en optimaal ruwvoer voor droge koeien. Het is dan wel belangrijk te beschikken over goede kwaliteit en betrouwbare informatie over de samenstelling. De uitdaging is om een goede afzetmarkt te ontwikkelen, zodat de opbrengstprijs per baal kan toenemen en daarmee het rendement per ha verhoogd.

Zolang de markt de waarde van natuurhooi als “gezondere”voeding niet inziet blijft het rendement op natuurland tegenvallen.

Uitdaging

Maak helder en duidelijk welke effecten het voeren van natuurgras aan droge koeien heeft op de gezondheid en jaarproductie van de veestapel. Dan zal de vraag, de prijs en daarmee ook het rendement toenemen.