Netwerk

Praktijknetwerk kraaien, maïs en mesurol

Om kraaien bij de pas gezaaide maïs weg te houden wordt mais gecoat met mesurol. Dit bestrijdingsmiddel heeft echter een negatief effect op het waterleven, bijen en ander insecten. Dit praktijknetwerk probeert alternatieve manieren te vinden om de kraaiachtigen bij het maïszaad weg te houden.

Er worden proefvelden uitgezet met onder andere Altecsound die vogels laat opschrikken en wegvliegen  door specifieke geluiden van angstige soorgenoten. Ook de Firefly-bakenkaart zal aan een test onderworpen worden. Door reflectie van Firefly en beweging in de wind zou het de kraaien afschrikken. Voor de kraaien is het maiszaad vooral interessant vanaf zaaien tot het derde kiemblad stadium.

Producten

  • Flyer: Resultaten Praktijknetwerk Kraaien, Maïs en Mesurol