Nieuws

Praktijknetwerk Duurzame voeding Melkveehouderij haalt hoge voerefficiëntie

Gepubliceerd op
16 april 2012

Het praktijknetwerk 'Duurzame voeding Melkveehouderij' heeft gegevens van het bedrijf vastgelegd en met elkaar en externe deskundigen besproken. Bij vergelijkingen is gebleken dat 'cowdashboard'-deelnemers een voerefficiëntie halen van circa 1,40. Het praktijknetwerk scoorde daarin met 1,48 beter. Een aantal deelnemers van het netwerk scoorden over een geheel jaar 1,51 met efficiënties van 1,58 in bepaalde perioden.

Het praktijknetwerk komt tot een afronding van hun centrale vraag: 'hoe om te gaan met een aankomend droge stof tekort bij groei van de melkveestapel'. Welk ruwvoer dient extra te worden aangevoerd? Met welk krachtvoer dient dit te worden aangevuld en in welke verhouding kan dit worden verstrekt? Daarnaast heeft het praktijknetwerk zich de vraag gesteld welk voersysteem daarbij past. Er zijn door de netwerkdeelnemers ervaringen uitgewisseld met andere studiegroepen, waarbij uitleg is gegeven over de wijze van voeding.

Gedurende de zoektocht naar de antwoorden op deze vragen, bleek dat er geen eenduidig antwoord daarop is te geven. Na een intervisie met Bert Philipsen (W.U.R.) is gekozen om de antwoorden meer per bedrijf trachten te vinden. Derdejaars studenten van de HAS Den Bosch hebben, in samenwerking met LIBA te Bocholt (België) per bedrijf de 'cowdasboards' verzameld en de gegevens daarvan geanalyseerd en besproken. Op basis daarvan heeft het praktijknetwerk een vertaling gemaakt naar drie groepen van melkveehouderijen. Het netwerk heeft daarbij de volgende groepen onderscheiden: Groeien naar een veestapel met minder dan 100 koeien; een veestapel tussen 100 en 150 koeien en een veestapel met meer dan 150 koeien.
Het netwerk is van mening dat de voerefficiëntie een belangrijk kengetal is, waarmee het vliegwiel opnieuw kan worden aangezwengeld om de doelen te bereiken. De afgelopen twee seizoenen heeft het praktijknetwerk ondervonden dat zowel met veel ruwvoer in het rantsoen, als met veel enkelvoudige krachvoeders in het rantsoen een goede voerefficiëntie te behalen is.
Door deze efficiëntie te verhogen zijn er mogelijkheden voor de nodige investeringen om de doelen op termijn te bereiken, of het nu via meer ruwvoer gaat of via meer krachtvoer.
Het betekent dat de melkveehouder het bedrijf verder kan ontwikkelen naar zijn eigen maatstaven en werkwijze.
Het netwerk heeft bewezen dat het realiseren van een hoge voerefficiëntie middels meerdere voerstrategieën mogelijk is en dit ook bereikt heeft. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst om de doelen te verwezenlijken.