Nieuws

Plussen en minnen kwantitatief op een rij voor grondruil

Gepubliceerd op
2 februari 2012

Grondruilen is actueel in de melkveehouderij en akkerbouw. Het is voor de akkerbouw een manier om meer ‘schone’ grond en bodemvruchtbaarheid te krijgen en melkveehouders levert het liquiditeit en nieuw grasland op.

Toch kleven er naast de voordelen ook de nodige nadelen aan grondruilen. Reden voor de Praktijknetwerken Gezonde grondruil, Duurzame voerproductie en het KRW-Project Landbouw centraal de koppen letterlijk bij elkaar te steken. Veel effecten van grondruilen tussen akkerbouw/bollen en melkveehouderij zijn globaal bekend, maar het ontbreekt aan voldoende cijfers om concrete situaties door te rekenen.

Daarom is in december een groep bodem/gewas-experts bij elkaar gekomen om een overzicht met plussen en minnen te maken. Dit concept wordt teruggelegd in de twee Praktijknetwerken, daarna aangevuld en dan verder economische onderbouwd. Doel is een rekentabel waarmee de technische en economische voordelen van klei en zand en verschillende bouwplannen vanuit de melkveehouderij situatie kunnen worden beoordeeld.