Nieuws

Pilotveehouders kiezen emissiereducerende maatregelen

Gepubliceerd op
16 april 2012

De pilotveehouders in het project ‘Proeftuin Natura 2000 Overijssel’ willen de ammoniakemissie van hun bedrijf reduceren. “Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn”, spreekt veehouder Jan Hemstede uit.

Hoe te reduceren is nog een behoorlijke zoektocht. Want de veehouders zijn niet toe aan bijvoorbeeld de bouw van een emissiearme stal, een dure maatregel die zij niet nastreven. Daarnaast zijn er best veel maatregelen die effect hebben, maar die worden vaak (nog) niet erkend als emissiereducerend. Toch zullen de veehouders ook dit soort maatregelen overwegen, ondanks dat ze niet op de Rav-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij) staan.

WUR-experts en adviseurs uit het bedrijfsleven hebben in de afgelopen periode de veehouders geïnspireerd om juist aan de slag te gaan met maatregelen die bij hun bedrijf passen. De veehouders zijn enthousiast en bereid om te experimenteren. “Maatregelen moeten reëel en niet zweverig zijn, maar wie altijd met de beide benen op de grond blijft staan komt geen stap vooruit”, beschrijft veehouder Ewald Stamsnieder zijn bereidheid om te innoveren. De maatregelen die tijdens de bezoeken besproken werden, varieerden van verlaging van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen, naar snijmaïs als strooisel bij pluimvee tot een laagje water in de mestput gedurende de zomer. Een deel van de maatregelen (gereedschappen) is terug te vinden in de gereedschapskist op de website van de Proeftuin.

De volgende stap voor de pilotondernemers is om samen met zijn adviseur de doelen en de maatregelen te beschrijven in een bedrijfsontwikkelingsplan. De maatregelen worden uitgevoerd en het resultaat (voor emissie en inkomen) gemonitord.