Nieuws

PRRS op transport!

Gepubliceerd op
23 november 2012

Het netwerk Transport: ontsmetten met een (sc)HITTE(rend) resultaat is op zoek naar de combinatie van tijd en temperatuur waarop het PRRS-virus niet meer overleeft in veetransportmiddelen.

In publicaties zijn in Amerika succesvolle tests gemeld met verhitten gedurende 30 minuten bij 70º C door heteluchtkanonnen. Echter 70º C is hoog, niet altijd haalbaar en kostbaar. Zijn er andere tijd - temperatuur combinaties die het gewenste resultaat leveren?

Een dikke slang met veel water om de vrachtwagen te reinigen!

Een dikke slang met veel water om de vrachtwagen te reinigen!

Ontwikkelingen op dit gebied zijn er volop. Het aantal veewagens met heaters neemt toe, de interesse van transporteurs is groot en we zien meerdere partijen een (eigen) verhittingssysteem ontwikkelen, zowel mobiel als statisch op een centrale verzamelplaats. Allemaal ontwikkelingen die een bijdrage (moeten) leveren aan het verder verbeteren van de gezondheidsstatus van Nederland als exportland.

Ook in dit kader hecht het netwerk veel waarde aan de reinigingsfaciliteiten op het varkensbedrijf. Eerder is daar al melding van gemaakt. Bespreek als varkenshouder met uw transporteur of er verbeteringen te realiseren zijn die de kwaliteit van het reinigen en ontsmetten van het transport ten goede komen. Transporteurs zitten niet te wachten op een tuinslang of hogedrukspuit op het bedrijf om hun wagen schoon te spuiten. Lage druk (5-6 bar) met veel water (4000 liter per uur) maakt snel en goed schoon. Het belang van schoon transport is voor elke schakel erg groot.

Meer informatie bij Marco Hol, tel. 06 - 26 51 86 86.