Nieuws

Ontwatering is de sleutel voor draagkracht

Gepubliceerd op
1 mei 2014

Zorg dat het water zowel in het voorjaar als in het najaar zo snel mogelijk de sloot in kan. Dat levert draagvermogen op en daarmee een hoger rendement. Want als je vroeg het land op kunt, zorgt dat voor een goede kwaliteit gras en minder verliezen als gevolg van vertrapping of anderszins.

Daar kwamen we op uit tijdens de bijeenkomst van het PraktijkNetwerk ‘Draagvlak voor Draagkracht’.

Met Joachim Deru van het Louis Bolk Instituut werden alle bekende en onbekende factoren rond bodemstructuur en draagkracht besproken.

Dat drie deelnemers van het netwerk zich bezig houden met onderwaterdrainage, zegt al genoeg. Deelnemer Albert van Leeuwen mailde een tijdje terug enthousiast: "Vandaag (17 februari !) zeventig kuub mest uitgereden op de OWD percelen. Geen spoor te bekennen!" Op 23 december schreef Albert al: "Bij twee percelen met OWD heb ik het idee dat het water sneller wegzakt dan op de andere percelen''.
Albert kreeg begin van dit jaar nog eens subsidie voor drie hectare. Inmiddels is hij aan het meten geslagen. In zijn land staan peilbuizen die de grondwaterstand op meerdere locaties bijhouden.

Geen rijspoor te bekennen op een perceel dat 17 februari is bemest
Geen rijspoor te bekennen op een perceel dat 17 februari is bemest

Maatregelen per bedrijf

Patrick van Schaik, stagiaire van AHS Dronten, heeft een draaiboek gemaakt voor alle deelnemers aan het netwerk. Voor elk bedrijf zijn maatregelen benoemd om de draagkracht te verbeteren. De volgende bijeenkomst verdiepen we ons in spoorvorming, machinegebruik, bandenspanning en aanverwante factoren.

Percelen in beeld brengen

Holle percelen hebben uiteraard moeite om van het water af te komen, vanwege het ‘badkuipeffect’. Patrick kwam met een eenvoudig hulpmiddel om te zien of het maaiveld de juiste ronding heeft. Het kan met de site: http://ahn.geodan.nl/ahn/. Iedereen kan met deze site zijn percelen in kaart brengen en zien hoe het met de afwatering is gesteld.