Nieuws

Onderzoek naar verdichting op natte bodem

Gepubliceerd op
18 november 2014

Verdichting zie je niet meteen aan de oppervlakte maar heeft ondergronds (zeer) schadelijke gevolgen. Het praktijknetwerk Draagvlak voor draagkracht gaat een proef opzetten op KTC Zegveld om het verband te vinden tussen bovengrondse druk van trekker en machines en ondergrondse verdichting bij een natte bodem. Tijdens de innovatiedag op 27 november op KTC Zegveld is de proefopstelling te zien.

Op een perceel zijn sporen aangelegd om te meten welke verdichting plaatsvindt bij verschillende combinaties met machines (gewichten), verschillende banden en wisselende bandenspanning. Naast de verdichting op verschillende diepten zal het komende groeiseizoen de grasgroei worden gemeten om de gevolgen van deze verdichting concreet te maken.

Materiaal en methode

  • Trekker met balen en een hoge bandenspanning (2 bar)
  • Trekker met balen en een lage bandenspanning (0,35 bar)
  • Trekker met opraapwagen en een hoge bandenspanning (2 bar)
  • Trekker met opraapwagen en een lage bandenspanning (0,35 bar)
  • Verreiker
Overzicht proefopstelling

De trekker reed met een paar balen in de klem en dus een totaal gewicht van 8.600 kg. De combinatie met trekker en opraapwagen heeft een totaalgewicht van 12 ton. Naast de trekker en opraapwagen wordt gekeken naar de verdichting die veroorzaakt wordt met een verreiker. Regelmatig zijn deze machines te vinden in het land met het ophalen van balen. Goed om te weten welke gevolgen dit kan hebben op verdichting. Het gewicht van de verreiker is ongeveer 7 ton. Om het weerstandsniveau in de bodem in kaart te brengen, gebruiken we een penetrologger. Hiermee kunnen we op verschillende diepten de weerstand en daarmee de verdichting meten.

Innovatiedag

Voor 27 november staat een innovatiedag op het KTC Zegveld op het programma. Daar wil het praktijknetwerk u het één en ander laten zien van de proefopstelling en de gedane metingen. We hopen natuurlijk dat de metingen overeen komen met onze theoretische kennis en uitgangspunten. Dat blijft uiteraard afwachten en dat maakt zo’n proef extra interessant.


Voorbeeld uitslag van een penetrometer

Penetrometer
Penetrometer
  • Verticaal de diepte
  • Horizontaal de weerstand die op een bepaalde diepte wordt gemeten.