Nieuws

Onderzoek naar een vernieuwende oplossing om broei in kuilen te voorkomen

Gepubliceerd op
19 september 2012

Wageningen UR Livestock Research is gestart met een onderzoek waarbij gas gedurende de voerperiode aan een kuil wordt toegediend.

Deze innovatieve methode moet indringing van lucht in de kuil en daarmee broei voorkomen. Het onderzoek wordt gefinancierd door Productschap Zuivel.

graskuil1.jpg

Gevolgen van broei

In de praktijk vormt broei in de kuilen tijdens het voeren en uitkuilen een groot probleem. Uit diverse metingen in de praktijk is gebleken dat ruim de helft van de kuilen in meer of mindere mate last heeft van broei. Broei leidt tot voederwaarde verlies en slechtere opname en daarmee tot slechtere economische bedrijfsresultaten. Daarnaast leidt broei tot ontwikkeling van schadelijke micro-organismen in de kuil, zoals boterzuurbacteriƫn, bacillus en mycotoxine-vormende schimmels.

Broei in graskuilen wordt veroorzaakt door indringing van lucht (zuurstof) in de kuil. Tijdens het voeren is de kuil open en kan er lucht indringen vanaf het snijvlak. Door diverse maatregelen, zoals een goede verdichting kan de indringing worden beperkt. In de praktijk is het lastig om met name in de top- en randlagen de indringing voldoende te beperken. Broei ontstaat dan ook vaak in deze lagen van de kuil.

Lucht indringing voorkomen

Een mogelijke oplossing om broei te voorkomen is tijdens de periode dat de kuil open ligt, gas toe te dienen met een lichte overdruk. Dit zorgt dan voor een blokkade voor lucht om in de kuil te treden. In dit onderzoek wordt in eerste instantie op minischaal getest of het principe werkt om via lichte gasoverdruk broei in kuilen te voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met koolzuurgas en stikstofgas. Wanneer het principe op minischaal succesvol lijkt zal de methode in een later stadium worden opgeschaald naar praktijkniveau.

Meer informatie bij Herman van Schooten, projectleider Met gas geen broei in snijmaĆÆs en kuilgras.