Nieuws

Ondernemer blijft zelf verantwoordelijk

Gepubliceerd op
3 januari 2012

Het netwerk Alternatief sleepvoetmachine op zandgrond heeft de afgelopen twee jaar gezocht naar een alternatief voor de sleepvoetmachine.

Vanaf 1 januari 2012 moet de drijfmest op zandgrond direct in de grond gebracht worden. De sleufjes mogen niet breder zijn dan 5 centimeter en de afstand tussen de kouters moet minimaal 15 centimeter zijn. Er mag geen overlap van bemesting plaats vinden. Boven watervoerende of droge greppels mag niet bemest worden. De bemesters moeten beschikken over afsluitende secties en bij heffen op de kopakker dienen alle afsluiters dicht te zijn.

De ondernemer is zelf verantwoordelijk dat de mest op de juiste manier volgens wet- en regelgeving in de grond komt. “Medewerkers van de Nieuwe VWA (AID) beoordelen altijd het uitgevoerde werk en niet de machine, omdat de man op de trekker belangrijk is voor de kwaliteit van het uitrijden van de mest’’, zegt netwerkbegeleider Jelle Broersma van DLV Rundvee Advies. Alles valt en staat uiteindelijk met de manier van toedienen, het tijdstip, weersomstandigheden, juiste afstemming tussen machine en grootte van de mestgift.

De eisen per 1 januari 2012:
Activiteiten Eisen
Mest in de grond Zandgrond
Breedte meststroken < 5 centimeter
Mest op waterverzadigde grond Niet toegestaan
Mest op bevroren grond Niet toegestaan
Mest in greppel Niet toegestaan
Mest bovengronds over de kopakker zwaaien Niet toegestaan
Zodenbemester liften, sproeien Niet toegestaan
Bij aanvoerslang liften, sproeien Niet toegestaan
Inzet sleufkouter Alleen op klei- en veengrond
Zodenbemester Verplicht op zand, toegestaan op klei en veen
Overlap stroken Niet toegestaan