Netwerk

Normen voor de Nederlandse Vleesveehouderij

Voor fiscale voordelen zoals MIA en VAMIL en investeringen zoals het Integraal Duurzame Stallen- en Houderijsystemen, en de MDV zijn normen noodzakelijk. Voor de roodvleesproductie zijn die er echter niet.

Het doel is deze normen vast te stellen binnen de roodvleesproductie, voor zowel fokkerij als mesterij, gangbaar als biologisch en mannelijke en vrouwelijke dieren.

Aanpak

We willen dat zoveel mogelijk vleesveehouders informatie aanleveren om uiteindelijk tot normen te komen. In overleg met Wageningen UR en Stichting Milieukeur (SMK) willen we de normen op basis van de praktijkinfo bepalen. Er komt een pagina in de KWIN-Veehouderij en er komt een website waarop de normen worden gepubliceerd.

Nieuws

Producten