Nieuws

Nieuwe business met natuur

Gepubliceerd op
24 mei 2012

Perspectiefvol natuurbeheer ondanks (toekomstige) bezuinigingen op de vergoedingen voor natuurbeheer is de grote uitdaging van het praktijknetwerk Nieuwe Natuurlijke Business.

De deelnemers willen alle mogelijkheden verkennen/benutten om geld te verdienen met natuurgrond. Breed denken, nieuwe markten ontdekken, verbindingen leggen, kwaliteitsborging e.d. zijn thema’s die het netwerk op gaat pakken. Het einddoel van dit project is 'geld verdienen met beheer van natuur'. Een goed business model en kwaliteitsborging zijn hierbij belangrijke voorwaarden. In het najaar wordt een creativiteitssessie georganiseerd om zoveel mogelijk ideeën en mogelijkheden te ontdekken.