Netwerk

Nieuwe Oogst uit het Groene Hart

Er is een groeiende vraag naar streekproducten uit het Groene Hart. Maar hoe zorg je als ondernemers ervoor dat je product blijft voldoen aan de vraag? Hoe werk je een idee uit, ontwikkel je een product en organiseer je de afzet?

Met deze vragen gaan de netwerkdeelnemers aan de slag om zo hun kennis en vaardigheden op het gebied van productontwikkeling te verbeteren, zodat ze beter in staat zijn om door middel van productvernieuwing, - verbetering en -ontwikkeling in te spelen op de groeiende marktvraag naar streekproducten. Ook willen ze beter samenwerken met elkaar en met relevante ketenpartijen om nog meer op een vraaggestuurde wijze te produceren. De uitdaging is ook om gezamenlijk producten te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld combinaties van zuivel en fruit.

Aanpak

Het netwerk is heel divers en bestaat o.a. uit verschillende agrarisch ondernemers die melk, vlees, fruit, groente, graan produceren, maar ook zijn er restauranthouders, een patissier en cateraar betrokken die werken met Groene Hart streekproducten.

In verschillende bijeenkomsten zullen ze kennis en ervaringen met productontwikkeling met elkaar delen en uitwerken tot ‘best practices’. De hele fase van het productontwikkelingsproces komt aan bod: ideevinding – ideebeoordeling - product design – producttestfase – resultatenanalyse – markttestfase – productievoorbereiding - productie – vermarkting. Bij de bijeenkomsten worden steeds deskundigen uitgenodigd die iets over deze fases kunnen vertellen.

Ook wordt een uitwisseling georganiseerd tussen agrarische ondernemers en andere schakels van de keten, ambachtelijke verwerkers en koks. Deze andere schakels in de keten geven hun kennis en ervaring weer over de vraag en de gewenste kwaliteit van streekproducten en geven feedback op de productontwikkelingervaringen van de agrarische ondernemers.

Onderdeel van de bijeenkomsten is ook steeds het proeven en beoordelen van producten. De deelnemers proberen tussen de bijeenkomsten door hun product verder te verbeteren op basis van de gegeven feedback en de eerder opgedane kennis en ervaringen. Zo hopen ze te komen tot een aantal verbeterde producten of één of meerdere nieuwe productconcepten.

De resultaten zijn ook te volgen op een speciale website www.groenehartatelier.nl