Nieuws

Netwerk zoekt Student

Gepubliceerd op
9 februari 2012

Praktijknetwerk Daarom eten we schaap is op zoek naar een student voor onderzoek naar succes- en faalfactoren van de marketing van vlees uit natuur- en landschapsbeheer. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de functie. Informatie over het netwerk op www.daarometenweschaap.nl.