Nieuws

Mineralen uit voederbomen aanvullend op kruiden

Gepubliceerd op
8 februari 2013

De mineralenvoorziening van melkvee uit enkel gras is vaak niet afdoende. Met name de gehalte in koper en selenium zijn in gras te laag om hiermee de behoefte van melkvee te dekken. Van een aantal kruiden is bekend dat ze meer mineralen bevatten dan gras, zo vond het Praktijknetwerk Voederbomen & Multifunctioneel landgebruik.

Met de gehaltes aan mineralen van kruiden en uitgaande van een grasland met 40% kruiden, zijn simulaties gemaakt van de dekking van rantsoenen van melkkoeien van 20 liter en 40 liter melk en melkgeiten tot 4 liter melk per dag. Zelfs in de rantsoenen met 40% kruiden was de dekking van koper en selenium nog niet afdoende. Om toch een volledige dekking te krijgen van mineralen is blad van de rode beuk meegenomen in de simulatie. Blad van verschillende bomen bevat hogere gehalten aan mineralen (waaronder koper en selenium) dan van gras en zijn daarmee voor de mineralenvoorziening aanvullend op een rantsoen van gras en kruiden.

Lees het artikel 'kruiden en de mineralenvoorziening van melkvee' zoals dat is gepubliceerd in bioKennis bericht 29.

Meer informatie bij netwerkbegeleiders Nick van Eekeren of Mark Vonk.