Nieuws

Microvergister Prinsen in beeld

Gepubliceerd op
25 juni 2012

De leden van het netwerk Microvergister in de praktijk verzamelen zoveel mogelijk informatie over de verschillende systemen in Nederland. Op 25 mei jl. hebben ze een bezoek gebracht aan netwerkdeelnemer Arjan Prinsen in Haarlo. Hij heeft een Aecobag en hoopt dat deze op 1 september draait.

De basis van het systeem van Prinsen is de Aecobag met tal van aanpassingen die Prinsen zelf heeft aangebracht. Het doel is het realiseren van een goed en goedkoop vergistingssysteem, dat ook financieel interessant kan zijn op de kleinere bedrijven.

Het complete verhaal van dit bezoek is te vinden op de site van het netwerk microvergisters: Prinsen bouwt zelf microvergister

Overige informatie
Op deze site is verder nieuwe informatie te vinden over de subsidiemogelijkheden ten aanzien microvergisters en duurzame energie. Deze informatie is verzameld door Pier Jan Zijsling, student aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Hij heeft een aantal maanden stage lopen bij het netwerk: 'Microvergister in de praktijk'.