Netwerk

Mestafzet op de korrel

De ondernemers in het samenwerkingsverband hebben allen een (co-) vergistinginstallatie, waarmee mest en coproducten worden vergist. Achter deze vergister is (nog) geen mestverwerking geplaatst, omdat er geen geschikte product – markt combinatie is gevonden.

Met de niet benutte vrijkomende warmte van de bestaande vergisters gaan deze ondernemers mest drogen en de gedroogde mest zal worden gepelletteerd (in brokjes geperst). Voor de export van deze brokjes mest is een afzetmarkt gevonden.

Doel

  • Procedé ontwikkelen voor de afzet van mestkorrels, geschikt voor export, met gebruikmaking van de restwarmte uit een (co-)vergistinginstallatie, onderscheid makend in enkele stappen:
  • Vastleggen en communiceren van het ontwikkelde procedé voor de afzet van mestkorrels

Producten

  • Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Nieuws