Nieuws

“Melkers van Morgen” melken in de kringloop

Gepubliceerd op
1 september 2012

Met minder bemesting meer voer telen en meer melk uit het voer halen.

Ruwvoerplatform
Maïsvelden
Bioraffinage

Kortom efficiënt omgaan met nutriënten zal de toekomst van de melkveehouderij mede gaan bepalen. De rode draad daarbij is denken en werken in de kringloop. Zie hier het thema van de open dag op KTC De Marke in samenwerking met ForFarmers op 30 augustus. Centraal stonden het ruwvoerplatvorm van ‘Melkers van Morgen’ en de nieuwe  bioraffinage-installatie. Met zo’n 350 bezoekers, mooi weer en veel boeiende kennisuitwisseling was het een geslaagde dag.

De meeste gewassen op het ruwvoerplatvorm zijn vrijwel ‘rijp’ en klaar voor de oogst. Een aantal is al geoogst. Op hun plek staan nu vanggewassen en groenbemesters. De grassoorten en mengsels vertonen veel variatie. Dat geeft een goed beeld over hun toepassingsmogelijkheden: weiden, maaien, blijvend of tijdelijk grasland, of voor extra structuur, of natuurgrasland. Met minder bemesting neemt ook het belang van klaver als stikstofleverancier toe. Er staan diverse klaversoorten en mengsels.

Ook de maïsveldjes vertonen variatie. Er zijn verschillen tussen rassen, bemestingniveaus en bemestingmethodes. Maïs in vruchtwisseling met gras, drijfmest in de rij, dicht bij de wortels doceren en in juni gras onder de maïs zaaien, verhogen de benutting van stikstof en fosfaat.

Publiekstrekker was verder het nieuwe bioraffinagesysteem van Fermtech Systems BV. Energie (biogas) produceren, verminderen van broeikasgasemissie en verhogen van de mestbenutting gaan hier hand in hand. Daarnaast konden de bezoekers zich laten informeren over mestscheiding, de BEX en de KringloopWijzer.

Meer informatie bij Zwier van der Vegte (KTC De Marke).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan