Nieuws

Melk veel 'dikker' na stoppen met Nutex

Gepubliceerd op
9 februari 2012

Nadat veehouders uit het praktijknetwerk Gezonde Melkers in augustus zijn gestopt met het voeren van Nutex en zijn omgeschakeld naar een speciale mix die de diergezondheid stimuleert, is de melkproductie iets afgenomen en de gehalten aan vet en eiwit zijn fors toegenomen. Het melkvet is gemiddeld met 0,4 % gestegen, oftewel 10 %. Bijvoorbeeld een stijging van 4,00 naar 4,40 % vet. Het melkeiwit is minder gestegen, echter ook hier is een toename van 0,04% gerealiseerd, oftewel 1,5 %. Zeg maar van 3,40 naar 3,44 %.

Nadat veehouders uit het praktijknetwerk Gezonde Melkers in augustus zijn gestopt met het voeren van Nutex en zijn omgeschakeld naar een speciale mix die de diergezondheid stimuleert, is de melkproductie iets afgenomen en de gehalten aan vet en eiwit zijn fors toegenomen. Het melkvet is gemiddeld met 0,4 % gestegen, oftewel 10 %. Bijvoorbeeld een stijging van 4,00 naar 4,40 % vet. Het melkeiwit is minder gestegen, echter ook hier is een toename van 0,04% gerealiseerd, oftewel 1,5 %. Zeg maar van 3,40 naar 3,44 %.

Al met al toenames die samen met een iets lagere melkproductie wel zorgen voor een toename van de meetmelkproductie per koe per dag van gemiddeld 1%. In economische zin levert dit dus een voordeel op voor de deelnemers. De meeste deelnemers zijn hier ook erg content over. Echter deze wijzigingen gelden niet voor alle veehouders.

Na het stoppen van het voeren van Nutex zijn melkmineralen in het rantsoen opgenomen. Over de effecten van de melkmineralen moeten we nog geen conclusies trekken, het zijn pas gegevens over de eerste 3 maanden van de proef, terwijl het weer en het rantsoen ook hun invloeden uit kunnen oefenen. Wel nemen de deelnemers een verandering waar in de hardheid van de klauwen. De hardheid neemt toe. Is dit het eerst merkbare effect? De pilotgroepen draaien voorlopig nog even door en we zijn dan ook heel benieuwd hoe het verloop van conditie, klauwscores en het algehele gezondheidsaspect zich blijft ontwikkelen bij deze bedrijven. Over 3 maanden worden de eerste halfjaarcijfers openbaar. Mogelijk kunnen we dan meer concrete info aanleveren.