Nieuws

Meer met minder

Gepubliceerd op
7 mei 2012

Melkveeproefbedrijf De Marke en ForFarmers hebben gezamenlijk het ruwvoerplatform “Melkers van Morgen” opgezet.

Dit platform heeft meerdere demovelden met diverse gewassen en bemestingen, met De Marke als de centrale plaats. In de loop van dit groeiseizoen vinden meerdere informatieve activiteiten plaats. Het platform geeft invulling aan één van de uitdagingen van de melkveehouderij, namelijk een hogere (ruw)voeropbrengst met minder bemesting.

Immers, de grond- en bewerkingskosten zijn hoog en daar moet een goede opbrengst tegenover staan. Anderzijds moet het bemestingsniveau met bijbehorende mineralenverliezen naar omlaag om de gewenste milieukwaliteit te halen. Daarnaast worden (ruw)voerproductie en mestplaatsingsruimte belangrijke beperkende factoren voor intensivering, wanneer het melkquotum verdwijnt. Om dit te bereiken is dus meer aandacht nodig voor alle aspecten van (ruw)voerproductie: gewaskeuze, grondbewerking, bemesting, verzorging, oogst, conservering en voeding.

Kijk voor meer informatie op www.melkersvanmorgen.nl.