Nieuws

Maïsteelt met strokenfrees in 2012 wel goed gelukt

Gepubliceerd op
23 januari 2013

Koeien & Kansen-veehouder Rijk Baltus uit het Noord-Hollandse Middenmeer heeft de afgelopen twee jaren maïs geteeld door grasland te scheuren met een strokenfrees.

Het perceel bracht in 2012 ruim 18,5 ton droge stof per ha op, met 119 kg fosfaat. Daar was Rijk best tevredenheid mee. Met de strokenfrees hoopt Rijk meer stikstof in de bodem te houden voor een beter gewas in het lopende jaar, maar ook in het opvolgende jaar.

25 oktober is de maïs geoogst. Terwijl de rest van de Wieringermeer op afdrogend weer zat te wachten, konden ze hier met volle wagens het land over “stuiven”. Zie foto.

De drogestofopbrengst van de maïs was 15.700 kg per ha. Dit lijkt weinig, maar in het voorjaar is er ook nog een snede gras geoogst van 2.850 kg droge stof per ha. De totale jaaropbrengst kwam daarmee dus op 18.540 kg droge stof per ha.

Vervolgens is het zeer interessant om met de KringloopWijzer eens uit te rekenen hoeveel fosfaat en stikstof dit perceel nu heeft opgeleverd.

De fosfaatonttrekking van dit perceel is voor de maïs 93 kg (2,6 g P/kg droge stof) en voor het gras van de eerste snede 26 kg fosfaat (4 g P/kg droge stof). Een totale onttrekking van 119 kg fosfaat per ha.

Met fosfaat is er als volgt bemest:

  • voor het gras: 34 m3 x 1,26 g/kg P2O5 =42,84 kg P2O5,
  • voor de maïs uit drijfmest: 30 x 1,26 = 37,8 kg P2O5, plus 15 kg uit maïsmap = 95,64 kg P2O5.

"Het verhaal omtrent stikstof is veel complexer, omdat de jonge zeeklei in Middenmeer juist stikstof vastlegt", geeft bedrijfsadviseur Retra aan. Baltus vult aan: "Deze grond is in onbalans, dat wil zeggen er vindt meer vastlegging plaats dan dat er vrijkomt (NLV is rond de 80). Dit was ook goed te zien tijdens de groei in augustus. Sommige planten kregen gele bladeren onderin en aan deze planten zaten ook later de kleine kolven." Tijdens het hakselen zijn de kolven gewogen: er zat 100 gram verschil tussen deze en die van een goede plant met een gemiddeld gewicht van 320 gram. Wanneer alles optimaal was geweest, bijvoorbeeld door voldoende opgenomen stikstof, zou dit uitkomen op 10.000 kg kolf per ha meer!

Er is bewust gekozen voor een strokenfrees. Dit is goed voor het behoud van organische stof, bodemleven en structuur. "Wie zuinig is op zijn grond, is goed bezig voor zijn portemonnee", is de stelling van Rijk Baltus en zijn adviseur Retra.

Meer informatie bij Thijs Retra.