Nieuws

Maatregelen ter voorkoming van afspoeling nutriënten van erf

Gepubliceerd op
14 juni 2018

Koeien & Kansen bedrijven verkleinen het risico op vervuiling van het oppervlaktewater vanaf het erf. Via het erf of koepad mag vanwege het Activiiteitenbesluit geen vervuild water, zoals percolaat en perssap, in omliggende sloten belanden. Maatregelen als een duogoot, stro onder natte kuil en voorkomen van dakwater op koepad worden onder andere genomen.

Duogoot

Koeien & Kansen melkveehouder Baltus gebruikt natte bijproducten in zijn rantsoen. Deze veroorzaken perssappen, die van de kuilplaat of het erf kunnen afspoelen naar zijn dichtstbijgelegen perceel. Om dit te voorkomen heeft Baltus een ‘duogoot’ aangeschaft. Hiermee kan (met een klep) worden geregeld dat het perssap naar de mestkelder wordt afgevoerd, en wanneer de afvoer schoon is naar de sloot.

Hemelwater niet op koeienpad 

Na het melken lopen de koeien van Koeien & Kansen melkveehouder Mark Pijnenborg naar buiten over het koepad naast de koeienstal. De koeienstal had geen regenwatergoot, waardoor het water via het "bevuilde'' koepad en het naastgelegen pad afspoelde naar de sloot. Dit is nu opgelost door bij de vernieuwing van het dak een regengoot aan te leggen met afvoer via pijpen die zowel onder het koepad doorlopen, als onder het naastgelegen tractorpad. Hierdoor spoelt er veel minder mest af van het koepad naar de sloot.  

Stro onder natte kuil

Melkveehouder de Vries uit Stolwijk kiest een strategie waarin hij probeert erfafspoeling op voorhand te voorkomen. Dit doet deze Koeien & Kansen-deelnemer door zo schoon mogelijk te werken. Bij inkuilen zorgt hij ervoor dat het voer voldoende droog ingekuild wordt en mocht dit niet het geval zijn, dan gebruikt hij een droge onderlaag, zoals stro of een droge graskuil, waar hij overheen kuilt. Dit laatste heeft als voordeel dat uitkuilen ook veel schoner gebeurd. Schoon werken en op tijd het erf aanvegen voorkomt in belangrijke mate vervuiling van water. Door het ontbreken van een kuilplaat met een perssapopvang gebruikt het bedrijf ook geen natte bijproducten meer, want hierbij neemt het risico op verliezen toe.

Erfwater gebruiken bij verdunning van mest

Via het erf mag geen water met voerresten of perssappen, zoals percolaat en perssap, in omliggende sloten belanden. Op het melkveebedrijf van Post is dit momenteel nog niet afdoende georganiseerd. Hij overweegt om een waterbassin te maken om al het erfwater, inclusief percolaat en perssap, op te vangen. Hiermee voorkomt hij een groot deel van de vervuiling van het oppervlaktewater. Bovendien heeft de veehouder zo water tot zijn beschikking om de drijfmest in het groeiseizoen met sleepslangen verdund uit te rijden. De emissie van ammoniak daalt hierdoor en de werking van stikstof in de drijfmest stijgt hierdoor.