Nieuws

Looplijnen op bedrijf en in gebouwen in beeld met GPS

Gepubliceerd op
22 mei 2012

De eerste ervaringen met GPS lijken een goed beeld te geven van de looplijnen op een bedrijfslocatie en ook in gebouwen. Gedurende de zomer zal het praktijknetwerk Preventief Risicobeheer Arbeid experimenteren hoe dit systeem in de praktijk goed is te gebruiken.

Het netwerk Preventief Risicobeheer Arbeid zoekt naar manieren om de arbeidsrisico’s op het bedrijf te verminderen en de arbeidsefficiency te verbeteren. Met behulp van een arbeidsanalysemodel is gekeken hoeveel tijd welke werkzaamheden in beslag nemen, daarna werden de verschillen besproken. Vervolgens hebben de deelnemers met een stappenteller bekeken hoeveel stappen er gemiddeld worden gezet. Het in kaart brengen van de looplijnen geeft vooral informatie over hoe het bedrijf is en hoe de werkzaamheden worden georganiseerd. Op de bijgevoegde afbeelding zijn de looplijnen van het voeren van de koeien te zien.