Nieuws

Let op: Bandenspanning

Gepubliceerd op
9 september 2014

Niet alle schade door trekkersporen is met het blote oog te zien. Verdichting is te voorkomen door de bandenspanning te verlagen, zo hoorde het praktijknetwerk 'Draagvlak voor Draagkracht' op de Veenweiden-Vakdag. Maar hoever?

Het weer is mooi en de meeste boeren zijn in het land te vinden. Er staat op de meeste plekken nog een aardige snede gras en dat kan er mooi af. De kunst is om deze snede gras zonder rijschade binnen te halen, want rijschade betekent minder gewasopbrengst. Dit gebeurt uiteraard als u de grasmat kapot rijdt. Vaak is de schade niet meteen te zien, maar wordt ondergronds de bodem dicht gereden. Hierbij speelt bandenspanning een sleutelrol.

Hakkenproef

Met alle technische mogelijkheden van tegenwoordig zou je verwachten dat je op een stuk land kunt rijden als je erop kunt lopen. Deze vuistregel word ook wel de ‘hakkenproef’ genoemd: Jan modaal weegt 80 kg en heeft schoenmaat 44, wat resulteert in een druk van 0,4 – 0,5 kg per cm². Sjon de Leeuw heeft dit in een demo tijdens de Veenweiden-Vakdag van PPP-Agro Advies en KTC Zegveld uitgelegd voor een trekker/mesttank combinatie. De mesttank van 7 kuub heeft aan de rechterkant banden op 1,45 bar en aan de linkerkant 0,75 bar. Deze verschillende bandenspanningen geven verschillende hoeveelheden druk per vierkante cm, omdat de oppervlakte dat de grond raakt bij lage spanning groter is. Bij een bandenspanning van 1,45 bar is er een druk van 1,22 kg per cm². Bij 0,75 bar is de druk een stuk lager ( 0,75 kg per cm²), maar altijd nog een stuk hoger dan Jan Modaal met schoenmaat 44. De banden van de mesttank moeten dus eigenlijk bij natte omstandigheden op een nog lagere bandenspanning gezet worden. Echter, bij 0,75 bar is het praktisch niet haalbaar de band heel te houden. Daarom is het zaak om bij aanschaf een band te kiezen die goed tegen lagere bandenspanning kan. Bij de aanschaf van een trekker of machine, mogen de banden geen sluitpost zijn.

Wat is de juiste bandenspanning

Om de juiste spanning in elke situatie op de banden te zetten, heeft de chauffeur kennis en discipline nodig. Elke band heeft een tabel waarin staat wat de maximale snelheid is bij een bepaalde bandenspanning. Daarom kan de bandenspanning in het land veel lager zijn dan op de weg. Om de druk per cm2 van een trekker/machine te bepalen, moet u het gewicht en het aantal wielen weten. Met behulp van de tabel kunt u dan de optimale bandenspanning vaststellen.

Discipline

Als u de optimale bandenspanning hebt berekend, is de volgende uitdaging om dit daadwerkelijk toe te passen. Als er gewisseld wordt van ondergrond (op de weg / in het land), is de verleiding groot om het aanpassen van de bandenspanning achterwege te laten. Tegenwoordig zijn er technische mogelijkheden om de bandenspanning automatisch te regelen, maar dan nog vereist het discipline om voortdurend de juiste bandenspanning in te stellen.

Loonwerker

Bandenspanning is van belang voor eigen trekker en machines, maar veel meer nog voor de loonwerker. Juist hij komt met de zwaarste machines op het land en de banden staan meestal op topspanning (dat slijt minder!). Aan u de uitdaging om bovenstaande kennis ook bij hem tussen de oren te krijgen. Om dat te kunnen doen, is kennis van zaken (en een beetje concurrentie) een vereiste.

Stappenplan bandenspanning

Elke situatie vraagt zijn eigen optimale bandenspanning. Daarom is het zaak om een werkwijze te hanteren die snel en praktisch is.
 1. Bepaal de draagkracht van het land en de daarbij behorende bandenspanning:
  •     Slechte draagkracht => max 0,7 bar
  •     Matige draagkracht  => max 1,0 bar 
  •     Goede draagkracht    > 1,5 bar
 2. Bepaal het gewicht van de trekker en/of machine en de verwachte rijsnelheid
 3. Lees de bandenspanningstabel van de betreffend band.
  • Hierop kunt u zien welke spanning er minimaal op de band mogelijk is en met welke snelheid er maximaal gereden mag worden bij het betreffende gewicht. Als u de tabel niet voorhanden hebt, kunt u deze eenvoudig op internet zoeken.
 4. Stel de juiste bandenspanning in en aan het werk!

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan