Nieuws

Leren beweiden = gericht terug kijken

Gepubliceerd op
29 oktober 2012

In het netwerk Dynamisch Weiden willen (jonge) melkveehouders beter leren beweiden, nieuwe vormen van beweiding ontwikkelen en deze kennis overdragen.

Om echt te leren hebben alle deelnemers dit jaar de GraslandGebruiksKalender ingevuld. De melkveehouders hebben vastgelegd hoe ze hun beweiding hebben uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om op basis van feiten de beweiding te evalueren en te vergelijken. In 2012, het eerste jaar van het netwerk, ligt de nadruk op de relatie tussen planning en de realisatie. In hoeverre is dit gelukt, juist bij wisselende omstandigheden. Hierdoor wordt beweiden een vak en geen gok. Met studenten worden de kalenders de komende periode geanalyseerd. In november (na het weideseizoen) worden alle kalenders in het netwerk besproken.

Meer informatie bij Bert Philipsen of Barend Meerkerk

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

graslandkalender.jpg