Nieuws

Langjarige rassenvergelijking van 8 rode klaverrassen ingezaaid

Gepubliceerd op
10 oktober 2011

Begin september is een rassenvergelijking van 8 rode klaverrassen ingezaaid. Aanleiding is het toenemend potentieel van rode klaver in de melkveehouderij door de hoge productiviteit bij een lage N-bemesting, en verschuiving naar meer maaien.

Beeldmerk PZ rode klaver

Probleem van rode klaver is echter de persistentie. Met de huidige rode klaverrassen gaat een mengsel twee tot drie jaar mee, waarna vruchtwisseling met snijmais kan worden toegepast. Deze lage persistentie van de beschikbare rassen in Nederland gaat terug op de historie toen de veredeling van rode klaver vooral gericht was op een bijdrage in een akkerbouwrotatie. Rassen moesten daarvoor bij voorkeur heel productief zijn in de eerste twee jaar maar persistentie van deze productie was niet aan de orde.

In Nederland zijn rode klaverrassen eigenlijk nooit getest voor een moderne veehouderijomgeving waar een mengsel van rode klaver en gras eigenlijk minimaal vier-vijf jaar mee zou moeten gaan. In Duitsland en Zwitserland wordt wél een onderscheid gemaakt in rassen voor een akkerbouwomgeving (‘Ackerklee’ rassen) en voor een veehouderijomgeving (‘Mattenklee’ rassen). In de aangelegde rassenvergelijking worden 4 ‘Ackerkee’ rassen en 4 ‘Mattenklee’ rassen gedurende 4 jaar (2012-2015) vergeleken. Naast persistentie wordt er gekeken naar productie, stevigheid, verhouting van de stengel, en voederwaarde.

Het project wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) en het wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut.

Meer informatie bij Nick van Eekeren, projectleider Rode klaver 2.0 - Kansen voor nieuwe rassen in maaiweides.

Meer informatie