Nieuws

Lage melkproductie in 2016 leidde tot hoge prijs in 2017

Gepubliceerd op
11 december 2017

De groei van de melkproductie in 2016 was de laagste sinds 1997. Dit lage melkaanbod had gevolgen voor de melkprijs in 2017. Die ging omhoog. Een hoge melkprijs leidde wereldwijd tot meer productie in 2017, zodat een prijsdaling te verwachten is. Dit blijkt uit het onlangs verschenen 'IFCN Dairy report 2016’.

IFCN schat in dat de totale wereldmelkproductie in 2016 rond de 845 miljoen ton melk energy correcte milk (ECM) lag. Dit was slechts 1,1% meer dan in het jaar 2015, terwijl gemiddelde groei op de lange termijn rond de 2,3% ligt.

Lagere kostprijs

Naast de daling van de melkproductie, rapporteert IFCN wereldwijd ook een daling van de kostprijs van melk in 2016. De gemiddelde daling van de kostprijs bedroeg ongeveer $3 per 100 kilogram melk ten opzichte van 2015. De belangrijkste redenen voor de kostprijsdaling zijn maatregelen die genomen zijn om het hoofd te bieden aan de lagere melkprijs, maar ook devaluatie van de nationale valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In onderstaande figuur is de kostprijs van melkproductie in verschillende delen van de wereld weergegeven. De laagste kosten zien we in Zuid Amerika, Afrika, Oost Europa en Nieuw Zeeland.

Figuur 1: Kosten van melkproductie ($/100 kg melk) in 2016 voor melkveebedrijven van gemiddelde omvang in de betreffende landen.
Figuur 1: Kosten van melkproductie ($/100 kg melk) in 2016 voor melkveebedrijven van gemiddelde omvang in de betreffende landen.

De Nederlandse bijdrage van het project ‘Kostprijsvergelijking met het buitenland’ wordt mede gefinancierd door ZuivelNL.