Netwerk

Koolstof; de zwarte motor

Het praktijknetwerk Koolstof; de zwarte motor wil de koolstofbalans van melkveebedrijven in kaart brengen en de mogelijkheden onderzoeken hoe deze balans te beïnvloeden en benutten.

Hoe zit het met de aan-  en afvoer van koolstof op onze melkveebedrijven? Na de stikstof en fosfaatkringloop is nu de koolstofkringloop aan de beurt. Wageningen Livstock Research heeft al concept modellen voor de koolstofkringloop, deze willen we graag uittesten in de praktijk. Dit model moet ons helpen de koolstofkringloop te gaan begrijpen, en waar nodig en mogelijk helpen deze te optimaliseren. Daarmee denken we de mineralenverliezen naar het grondwater te beperken evenals de netto broeikasgasemissies.

Het concept koolstofkringloopmodel willen we doorontwikkelen en analyseren voor onze bedrijven. Door middel van kennissessies en workshop willen we kennis en praktijkervaring combineren tot praktische maatregelen. Deze maatregelen willen we doorrekenen voor onze eigen bedrijfssituaties met de koolstofkringloop. Op basis van aanbevelingen van kringloopdeskundigen en de verschillen die we tussen de geanalyseerde bedrijven vinden, willen we de koolstofkringloop op twee praktijkbedrijven actief beïnvloeden om de gevolgen te kunnen onderzoeken.

Nieuws

  

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.