Nieuws

Koeien en Kansen deelnemer Richard de Wolff neemt afscheid

Gepubliceerd op
28 oktober 2014

Richard en Ria de Wolff uit Spanga hebben besloten na vier jaar te stoppen met deelname aan het project Koeien en Kansen. Het project heeft hen meer inzicht gegeven in het reilen en zeilen op hun bedrijf. Naast investeren in kennis is het ook goed om te blijven innoveren. Volgens deze ondernemers helpt dat jezelf en je bedrijf vooruit. Het was een zeer waardevolle periode.

De bedrijfsontwikkeling gaan voor deze Koeien en Kansen ondernemer door. De huidige locatie aan de Lindedijk levert voor Richard en Ria de nodige beperkingen op.  Ze staan nu voor de vraag of er geïnvesteerd gaat worden op de huidige locatie of dat ze op zoek gaan naar een nieuwe plek. Deze laatste optie leidt tot een verstoring van de opgebouwde data over de afgelopen vier jaar. Een andere locatie betekent een totaal andere uitgangssituatie met resultaten die niet aansluiten bij de opgebouwde data. De komende tijd gaan ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van een bedrijfsverplaatsing.

Grenzen bij fosfaatverliezen

Deelname aan Koeien en Kansen betekent samen op zoek naar de grenzen van de mogelijkheden binnen het bedrijf. Om de fosfaatverliezen terug te dringen en de efficiëntie van fosfaat te verhogen heeft Richard getracht binnen het voerspoor de P-aanvoer te beperken. P-arm voer in combinatie met enkelvoudige grondstoffen en bijproducten met een laag P-gehalte waren de basis hiervoor.De uitkomsten in de berekeningen waren uitstekend. Echter in de praktijk keerde de koe zich tegen deze aanpak en dat resulteerde in allerlei vage problemen die uiteindelijk te relateren waren met verminderde weerstand van de veestapel. Bloedonderzoek wees uit dat het P- voorziening niet meer toereikend was. De grens opzoeken en dan uiteindelijk net even te ver gaan. “Dat heb je niet direct in de gaten, maar later vielen de puzzelstukjes op hun plaats en hebben we het opgelost door mono-calciumfosfaat toe te voegen in de voermengwagen. En dan is het meten en weten wanneer je de goede kant van de grens weer heb bereikt”, voegt Richard er aan toe.

Vooroordeel over zomerstalvoeren weerlegd

Zomerstalvoedering bij De Wolff
Zomerstalvoedering bij De Wolff

Verder was het interessant om bevestigd te worden dat het systeem van zomerstalvoeren een hoge productie van het grasland en een hoge efficiëntie van het ruw eiwit met zich meebrengt. Ondanks het vooroordeel dat dit systeem een hoge kostenpost met zich meebrengt, liet het bedrijf van de Wolff goede bedrijfseconomische resultaten zien. Dit is iets om vast te houden voor de toekomst, ook bij andere praktijkbedrijven. We hoeven niet direct alles op basis van vooroordelen in een hoekje te plaatsen. Een goede ondernemer maakt ook daar weer een uitdaging van. En Richard heeft daar weer dit voorbeeld van laten zien.

Ondernemers met toekomstplan

Richard en Ria Wolff waren een sterk gemotiveerd ondernemers duo en deelnemers  van Koeien en Kansen. Zij beschikken over een economisch sterk bedrijf en zetten hun toekomstplannen verder voort.. De wensen zijn vastgesteld en de mogelijkheden uitgewerkt. Nu op zoek naar nieuwe kansen voor hen en hun koeien.

Waardevolle deelnemers

Ze waren waardevolle deelnemers. En niet in de laatste plaats door de open en transparante houding en communicatie over hun bedrijfsvoering. ''Als je altijd zegt hoe het precies zit bij jezelf en op je eigen bedrijf, mag je ook altijd de anderen vragen hoe het werkt en functioneert. Daarmee komen we samen het meest vooruit!’’