Nieuws

Koeien & Kansen test decanter van GEA Westfalia Separator

Gepubliceerd op
4 september 2012

Al vanaf 2009 onderzoekt Koeien & Kansen het scheiden van rundveemest in een dikke en dunne fractie.

Nieuws243-wk36.jpg

Eén van de conclusies is dat voor een hoge stikstofwerking van de dunne fractie het aandeel minerale stikstof omhoog moet (rapport 65 Koeien & Kansen en rapport 396 Plant Research International). Uit onderzoek in 2010 door Koeien & Kansen samen met GEA Westfalia Separator op KTC De Marke bleek al dat de decanter (centrifuge mestscheider, zie rapport 57) een beter scheidingsresultaat gaf dan een schroefpersfilter. Dit jaar testen we op vier Koeien & Kansen-bedrijven (De Marke, Van Wijk, Pijnenborg-Van Kempen en De Kleijne) opnieuw een mobiele decanterinstallatie van GEA Westfalia Separator. Daarmee gaan we het scheidingsresultaat bepalen van verschillende typen rundveemest. Uit eerder onderzoek weten we namelijk dat dit behoorlijk kan variëren tussen de bedrijven. In de test meten en analyseren we de ingaande en uitgaande meststromen. Daaruit kunnen we exact het scheidingsresultaat van de verschillende componenten berekenen en het aandeel minerale stikstof in de dikke en dunne fractie vergelijken met de ingaande rundveemest. Het aandeel minerale stikstof is een maat voor de (verwachtte) stikstofwerking.

Meer informatie bij Gerjan Hilhorst.