Nieuws

Koeien & Kansen helpt bij gebiedsgerichte ammoniakaanpak Nieuwkoopse plassen en de Haeck

Gepubliceerd op
23 maart 2012

Het gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck is één van de vijf Natura2000-gebieden waar de vastgestelde kritische depositiewaarde al zo laag is dat eenvoudige, gebiedsgerichte maatregelen niet meer tot noemenswaardige vermindering van de ammoniakemissie leiden.

Bovendien blijft het Aerius-model, dat de ammoniakdepositie in een gebied berekent, een vrij grove benadering van de werkelijke depositie van de aanwezige bedrijven in de 10 km-zone rondom het gebied. Daarom verfijnen PPP-Agro Advies en het Veenweiden Innovatiecentrum de invoergegevens van Aerius met de bedrijfsspecifieke ammoniakexcretie, berekend met de binnen Koeien & Kansen ontwikkelde Bedrijfsspecifieke Emissie Ammoniak (BEA). Het Aerius-model geeft hiermee een veel reƫlere inschatting van de werkelijke ammoniakdepositie. Ook worden de maatregelen zoals bedacht en uitgetest in Koeien & Kansen zo veel mogelijk meegenomen in een plan van aanpak. Koeien & Kansen is daarmee een onmisbare kennisbron voor gebiedsgerichte maatregelen in dit probleemgebied. Dinsdag 27 maart is er voor de Utrechtse veehouders een presentatie over de meest geschikte landbouwkundige maatregelen bij het Veenweide Innovatiecentrum, Oude Meije 18 in Zegveld, aanvang 20.00 uur.