Nieuws

Kennismaken met de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
16 oktober 2013

De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. De sterke en zwakke punten van het melkveebedrijf komen zo naar voren. Dit vormt de basis voor verbetering van de efficiëntie van het bedrijf. Bovendien is het goed voor het milieu. Een informatiefilm laat zien wat de KringloopWijzer inhoudt en voor toepassing is software vrij beschikbaar.

De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenutting en ammoniakemissie. Broeikasgasemissies zullen nog toegevoegd worden. De ExcretieWijzer (‘BEX’) is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken.

Inzicht in mineralengebruik

Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Bovendien is het ook goed voor het milieu. Het project ‘KringloopWijzer’ heeft een informatiefilm gemaakt, die in het kort laat zien wat de KringloopWijzer inhoudt. De ambitie is dat het individuele melkveebedrijf verantwoording kan afleggen over de milieuprestaties als alternatief voor generieke wettelijke regels. Analoog aan de systematiek van BEX.

Direct aan de slag

Via de hyperlink kunt u de KringloopWijzer downloaden. Nadat u het bestand "setup.exe" heeft opgeslagen op uw computer kunt u het programma installeren door dubbel te klikken op het bestand "setup.exe". Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. Na de installatie kunt u direct zelf aan de slag.

Uitgewerkt voorbeeld

Een voorbeeld van een volledig ingevulde KringloopWijzer voor een eerste kennismaking: Bestand KringloopWijzer De Marke 2012. Werkwijze: Kopieer en plaats het op de eigen PC/laptop waar ook het KringloopWijzer programma op staat. Open de KringloopWijzer en lees vervolgens het bestand in. Let op: Dit bestand is alleen in te lezen in de KringloopWijzer zelf. Als u alleen het resultaat wilt lezen, gebruik dan dit voorbeeld van de uitvoer in PDF: Uitvoer KringloopWijzer De Marke 2012.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan