Nieuws

Kelderloos bouwen in de steigers

Gepubliceerd op
9 januari 2012

Binnen het praktijknetwerk De kelder te boven is vorig jaar veel kennis ontwikkeld over kelderloos bouwen. De zoektocht naar de juiste funderingswijze en passende uitvoering van de vloeren is nog in volle gang. Het netwerk loopt hierbij tegen het knelpunt aan dat er weinig erkende emissiearme stalsystemen beschikbaar zijn. Eric Pijnappels van DLV verwacht echter dat er de komende jaren meer erkende emissiearme vloersystemen op de markt komen. Consequenties voor de bovenbouw, het ligbed en de mestverwerking zijn besproken.

Inmiddels zijn twee deelnemers met deze kennis op zak gaan bouwen: Marcel van der Steen uit Veghel bouwt momenteel een kelderloze ligboxenstal voor 300 melkkoeien op een rivierkleipakket van gemiddeld 1,20 meter dikte op een vaste zandondergrond. Bekijk de fotoreportage. Rond Kerst zijn de 130 melkkoeien van de familie Hollander uit Valthermond naar hun nieuwe verblijf gegaan. De stal werd gebouwd op een zandondergrond welke is opgehoogd met 500 millimeter aangevoerd zand. Een fotoreportage geeft een impressie van de bouw.


Link naar producten:
• Microvergisting
• Vloersystemen

De bouw wordt intensief gevolgd door het netwerk. Kennis en ervaring van de koplopers wordt gebruikt als input voor de volgende bouwers uit het praktijknetwerk. Voor twee deelnemers wordt op dit moment de bouw voorbereid. Men is razend enthousiast over deze nieuwe manier van bouwen. Simpeler en dus goedkoper bouwen en het kunnen leveren van een bijdrage aan duurzaamheid zijn de meest genoemde argumenten. Kelderloos bouwen staat dus volop in de steigers!

Foto’s van de bouwprojecten zullen regelmatig worden geactualiseerd. Volg de bouw door middel van de fotoreportage op deze site.
Binnen het netwerk zijn we nog op zoek naar meer emissiearme stalsystemen. Kunt u ons hierbij helpen dan horen wij dat graag!