Nieuws

Kali op lichte gronden aandachtspunt in (na)zomer

Gepubliceerd op
26 juli 2013

Vooral op lichtere gronden is kali in de loop van de zomer een aandachtspunt.

Op uitspoelingsgevoelige zandgrond is snel sprake van een kali-tekort. Klaver is ook erg gevoelig voor een tekort. Witte of gele stipjes op de oudere bladeren zijn de eerste gebreksverschijnselen.
Op uitspoelingsgevoelige zandgrond is snel sprake van een kali-tekort. Klaver is ook erg gevoelig voor een tekort. Witte of gele stipjes op de oudere bladeren zijn de eerste gebreksverschijnselen.

Daarom attendeert de commissie bemesting grasland en voedergewassen op voldoende aandacht voor bemesting met kalium in zomer en nazomer. Dit geldt voor grasland, en zeker ook voor grasklaver. Deze is nog gevoeliger voor een tekort. Op percelen waar de kali-toestand laag is (ca 25% van de grondmonsters), waar veel maaisneden gras vanaf zijn gehaald en/of waar minder drijfmest komt, is een kali aanvulling nodig in de zomer. Bij drie maaisnedes wordt al snel 300 kg kali per ha onttrokken, terwijl met bijvoorbeeld 40 m3 runderdrijfmest per ha met 5.5 kg kali per m3 wordt 220 kg kali aangevoerd. Dan is er een tekort van 80 kg.

Hoe zit dat eigenlijk op uw bedrijf? Gaat u eens na hoeveel m3 de percelen gehad hebben, hoeveel kali er eigenlijk in zit en wat het gebruik en bemestingsadvies is, zie www.bemestingsadvies.nl (paragraaf 2.4.1) of open direct het PDF bestand: bemestingsadvies.

Kali is belangrijk voor de vitaliteit van het gras en daarmee voor de groei. Een lichtere kleur over een perceel of gele puntjes op de oudere bladeren in het gras kan in deze tijd van het jaar bij natte omstandigheden wijzen op een kalitekort. Aanvullen kan via dierlijke mest, enkelvoudige kali meststoffen of een mengmeststof met bijvoorbeeld stikstof is mogelijk. Het risico van een kalitekort is in een nat jaar groter dan in een droog jaar.