Nieuws

Jonge Duinboeren werken aan succesvolle bedrijfsovername in melkveehouderij

Gepubliceerd op
30 januari 2012

Jonge melkveehouders rond de Loonse en Drunense Duinen zoeken partners voor samenwerking en bedrijfsontwikkeling.

Rond het Nationaal Park liggen er veel claims op de ruimte door natuur en stad. Dit maakt nieuwe allianties voor een toekomstgerichte moderne melkveehouderij noodzakelijk. Binnen het praktijknetwerk Bedrijfsopvolging in de veehouderij, een nieuwe aanpak, zoekt een groep van 10 aankomende melkveehouders in de leeftijd van 19 tot 32 jaar naar kansen.

De Duinboeren maken zich zorgen over de kansen voor een levensvatbare veehouderij in het gebied. De melkveehouderij met de weidende koeien draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap en de leefbaarheid rond het Nationaal park. Echter door het geringe aantal bedrijfsopvolgers dreigt de melkveehouderij steeds meer uit het gebied te verdwijnen.
Binnen het inmiddels gestarte praktijknetwerk zoeken de melkveehouders in spé, samen met begeleiders Emiel Anssems en Henk Antonissen van de Stichting Duinboeren, naar structurele samenwerking met terreinbeherende organisaties in het gebied. De boer als betaald beheerder van natuurgebieden, waarbij functioneel gebruik van natuurgronden voor de melkveehouderij centraal staat.
Verder verdiepen zij zich in het stalconcept “Het Kwatrijn”; een diervriendelijke, emissiearme en energieneutrale stal op basis van de eisen in 2023. Door de minimale uitstoot aan broeikasgassen en de grote transparantie is deze stal realiseerbaar in of dicht bij de natuur. Een prototype van dit concept wordt gebouwd in 2013 in het gebied van de Duinboeren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over onder andere communicatie en pr, participatie en maatschappelijk gericht ondernemen, arbeid en financiering.
Door vernieuwd ondernemerschap, vaardigheden en vertrouwen ligt een succesvolle overname voor de hand.