Nieuws

Jonge Duinboeren praten over natuurbeheer

Gepubliceerd op
27 maart 2012

Het praktijknetwerk Bedrijfsopvolging in de veehouderij, een nieuwe aanpak organiseerde een bijeenkomst met als thema natuurbeheer.

Theo Quekel van Brabants Landschap en Toon Loonen van Vereniging Natuurmonumenten waren daarvoor uitgenodigd. Vanwege de hoge gronddruk in het gebied denkt het netwerk dat het voor het agrarische bedrijf interessant is om natuurgrond als onderdeel van de bedrijfsvoering te gebruiken.

Uit de bijeenkomst kwam naar voren hoe het beheren van natuur door boeren nu gaat en hoe het anders zou kunnen. Nu zijn grenzen tussen stad, landbouw en natuur te scherp. Door het beheren van natuur door boeren zou hier verandering in gebracht kunnen worden. Als de boeren meer natuurgrond in hun bedrijfsvoering willen toepassen is zekerheid noodzakelijk omtrent het voor een lange termijn kunnen gebruiken van de grond. Nu worden door de natuurorganisaties alleen één jarige pachtcontracten afgegeven. Dit biedt niet voldoende zekerheid voor de boeren. Reden van de natuurorganisaties is dat ze graag de regie in eigen hand willen houden om hogere natuurdoelen te kunnen realiseren. Ook is niet voor alle natuurgrond de bestemming duidelijk. Voor het realiseren van de natuur zou nog meer grond aangekocht moeten worden. Natuurbeheerorganisaties weten nog niet hoe de natuur er precies uit komt te zien en voor hen is het experimenteren met wat de beste manier van beheren is. Omdat dit alles nog niet duidelijk is willen de natuurbeheerorganisaties de gronden niet voor lange tijd verpachten. Wel zeggen Theo en Toon van beide organisaties dat in principe dezelfde boer ieder jaar het zelfde perceel kan huren. Vertrouwen van beide kanten is wel noodzakelijk. Dit biedt echter niet genoeg zekerheid om de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf aan te passen aan het gebruik van natuur.

Goedkoop voer en onderhoud

Theo Quekel van Brabants Landschap zegt dat langdurige pachtcontracten afgeven niet interessant is voor de natuurbeheerorganisatie, omdat er nu genoeg vraag is van boeren naar natuurgronden. Stichting Duinboeren denkt echter dat natuurbeheer door agrariërs in de toekomst nodig is met het oog op de bezuinigen. De huidige manier van natuur beheren door de organisaties zelf kost geld. Veehouders kunnen de natuurgronden gebruiken voor voederwinning. Zo kan er een win-win situatie ontstaan, waarbij veehouders goedkoop voer kunnen winnen en de natuurorganisaties voor weinig de natuur kunnen onderhouden. Op dit moment zijn er veehouders die met het gebruik van natuurgronden stoppen, omdat er niet meer bemest mag worden op de natuurgrond. Deze veehouders zeggen dat de opbrengsten dan flink dalen en dat daarbij de voederwaarde en zo de gezondheid van het vee achteruit gaat.  Als veehouders de natuurgrond willen gaan gebruiken moeten zij wel begrijpen dat er nooit een hoge voederproductie van die grond gehaald kan worden. De boeren moeten oog hebben voor natuur. Daarbij moet de waarde van natuur voor de landbouw niet onderschat worden. Biodiversiteit is belangrijk voor de landbouw. Voorbeelden van de meerwaarde van de natuur voor de landbouw zijn: natuurlijke plaagbestrijding, bestuiven van bomen en planten, maatschappelijke waardering en genetische variatie.

Vertrouwen

Ieder natuurgebied heeft zijn eigen natuurdoelen. Het is dus moeilijk om over het algemeen over natuur te spreken. Voor ieder perceel kunnen dus andere regels gelden. Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk voor de veehouders dat ze het belang van natuur inzien. Daarbij moeten de natuurorganisaties inzien dat er wel rendement van de grond gehaald moet worden, anders is de samenwerking niet in stand te houden. Voor een goede samenwerking in de toekomst is goed vertrouwen van beide partijen in elkaar noodzakelijk. Daarbij zal van beide kanten wat ingeleverd moeten worden, maar het levert voor beide partijen ook wat op.