Nieuws

Jaarlijks 20 miljoen ton extra vraag naar melk

Gepubliceerd op
10 oktober 2014

Het IFCN hield in september haar jaarlijkse ‘supporter conference’. Meer dan 100 deelnemers vertegenwoordigden de wereldwijde zuivelketen. De belangrijkste conclusies waren dat 2014 een nieuw record in melkprijs bereikte, er sprake is van een flinke mondiale productiegroei, maar ook een scherpe prijsdaling is ingezet.

Daarnaast werd geconstateerd dat de vraag naar melk jaarlijks met meer dan 20 miljoen ton zal toenemen tot 2024. Gedetailleerdere informatie is te lezen in bijgevoegd document.

Op de conferentie waren alle onderdelen van de wereldwijde zuivelketen vertegenwoordigd. Dit varieert van melkverwerkers, verpakkingsindustrie, vertegenwoordigers van melktechniek, voerfirma’s, machineleveranciers, adviseurs, vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie.

Voorwaarden voor succesvolle melkproductie

Op de conferentie is ook in kaart gebracht wat de voorwaarden zijn voor een regio die succesvol is in melkproductie. Dit heeft te maken met een betrouwbare economische en politieke setting, vervolgens helpt het als de zuivelketen goed georganiseerd is en bovendien als het bedrijfssysteem voor melkproductie duurzaam, veerkrachtig en geaccepteerd is door de ‘consument’. Daarnaast is de top 20 melkverwerkers geïnventariseerd.

Meer informatie

Lees het verslag: 12th IFCN Supporter Conference